PracownicyDyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

mgr Hanna Subkowska-Wójcik

Nauczyciele

mgr Krystyna Borek

Język polski

mgr Grażyna Dawidowska

Religia

ks. Andrzej Piernikarczyk

Religia

mgr Wioletta Winczewska

Język polski
Język Regionalny Kaszubski

mgr Sabina Wiśniewska

Język niemiecki
Język Regionalny Kaszubski

mgr Bartłomiej Leszk

Historia
WOS
Wychowanie do życia w rodzinie
Doradztwo zawodowe

mgr Anna Figura

Język angielski

mgr Małgorzata Studzińska

Język angielski

mgr Renata Gojtowska

Matematyka
Logopedia

mgr Oriana Górska

Fizyka

mgr Natalia Formela

Biologia
Chemia

mgr Ewelina Wejer

Przyroda
Technika
Biblioteka
Geografia

mgr Dorota Miotk

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

mgr Alina Treder

Edukacja wczesnoszkolna
Terapia pedagogiczna

mgr Iwona Furman

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

mgr Danuta Rolbiecka

Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

mgr Aleksandra Kamińska

Edukacja przedszkolna
Terapia pedagogiczna

mgr Barbara Grad

Edukacja przedszkolna

mgr Anna Zielonka

Edukacja przedszkolna

mgr Tatiana Szuta-Wejer

Edukacja przedszkolna

mgr Wioleta Rompa

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Gojtowska

Edukacja przedszkolna

mgr Dominika Formela

Muzyka
Plastyka
Rytmika

mgr Iwona Koszałka-Arent

Pedagog
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka

mgr Jacek Subkowski

Wychowanie fizyczne

mgr Adriana Wójtowicz

Psycholog

Pracownicy niepedagogiczni

mgr Katarzyna Bonik

Sekretarz szkoły

Bożena Krefta

Elżbieta Bulczak

Małgorzata Dębowska

Małgorzata Bulman

Konrad Keller

Zdzisław Naczk