Pedagog

child, emergency, help

Czas pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

mgr Iwona Koszałaka-Arent