Rada Rodziców

boy, child, dad

 

 
Pani Halina Patelczyk
Przewodnicząca
Pani Izabela Grzenkowicz
Zastępca
Pani Anna Zielonka
Skarbnik