Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

mgr Hanna Subkowska-Wójcik

Nauczyciele

mgr Krystyna Borek

Język polski

mgr Grażyna Dawidowska

Religia
Język Regionalny Kaszubski

mgr Aleksandra Rozestwińska

Religia

mgr Wioletta Winczewska

Język polski
Język Regionalny Kaszubski

mgr Sabina Wiśniewska

Język niemiecki
Język Regionalny Kaszubski

mgr Bartłomiej Leszk

Historia
WOS
Wychowanie do życia w rodzinie
Doradztwo zawodowe

mgr Anna Figura

Język angielski

mgr Jacek Subkowski

wychowanie fizyczne

mgr Renata Gojtowska

Matematyka
Logopedia
Chemia
Fizyka

mgr Dorota Miotk

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

mgr Alina Treder

Edukacja wczesnoszkolna
Terapia pedagogiczna

mgr Ewelina Wejer

Przyroda
Technika
Biblioteka
Geografia
Biologia

mgr Dominika Formela

Muzyka
Plastyka
Rytmika

mgr Danuta Rolbiecka

Edukacja wczesnoszkolna
Informatyka

mgr Iwona Furman

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

mgr Iwona Koszałka-Arent

Pedagog
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka

mgr Jacek Subkowski

mgr Barbara Grad

Edukacja przedszkolna

mgr Anna Zielonka

Edukacja przedszkolna

mgr Tatiana Szuta-Wejer

Edukacja przedszkolna

mgr Karolina Gojtowska

Edukacja przedszkolna

Pracownicy niepedagogiczni

mgr Katarzyna Bonik

Sekretarz szkoły

Bożena Krefta

Natalia Kostuch

Małgorzata Dębowska

Małgorzata Bulman

Agnieszka Lalaszewska

Zdzisław Naczk

Accessibility Toolbar