Nagrody Ewy Buchacz 2022

Nagrody Haliny Ewy Buchacz dla najlepszych uczniów – – absolwentów języka kaszubskiego w Gminie Sierakowice.

Uczniowie, którzy w sposób szczególny przykładają się do nauki języka „Małej Ojczyzny” i kończąc naukę osiągają najlepsze wyniki z języka kaszubskiego, mają szansę otrzymać nagrodę pani Haliny Ewy Buchacz. Najlepszym absolwentem z języka kaszubskiego Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej w roku szkolnym 2021/2022 została Julia Kwidzińska. Serdecznie gratulujemy!
Rozdanie nagród H. E. Buchacz dla najlepszego absolwenta z języka kaszubskiego miało miejsce 29 grudnia 2022 roku o godzinie 9.00, podczas sesji Rady Gminy Sierakowice.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Accessibility Toolbar