Wanoga do Wejrowa 11.21

Wanoga do Wejrowa

W dniu 18 listopada 2021 roku dla uczniów uczęszczających na zajęcia języka kaszubskiego zorganizowano wyjazd do „Duchowej Stolicy Kaszub” czyli Wejherowa. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Wejherowa. Podczas podróży uczniowie poznali legendę o założycielu miasta Jakubie Wejherze. Zwiedziliśmy Kalwarię Wejherowską, a także poznaliśmy kościół św. Anny, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy i Ciele z drugiej połowy XVII wieku. W Piaśnicy poznaliśmy historię bł. Alicji Kotowskiej i wielu innych, którzy zginęli w Lasach Piaśnickich w czasie II Wojny Światowej. Piaśnica to obszar leśny wyznaczony przez niemieckich nazistów na miejsce straceń obejmuje ok. 250 hektarów. Teren położony w Puszczy Darżlubskiej został wybrany zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie. Miało być to miejsce oddalone od siedlisk ludzkich, a jednocześnie położone w niedalekiej odległości od głównych więzień i aresztów. Zginęło tam ok.12 tys. ludzi. To była piękna lekcja historii i patriotyzmu. Przy pomniku pomordowanych dzieci niektórzy uczniowie oddali w darze swoją zabawkę. Celem i założeniami programowymi wycieczki było poznanie walorów turystycznych Wejherowa oraz historii Piaśnicy, budzenie postaw przywiązania do regionu i obcowanie z kulturą Kaszub. Szczególną atrakcją dla uczniów stanowiły 3- godzinne zajęcia rekreacyjne na basenie w Redzie pod okiem nauczycieli oraz ratowników.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.